درباره ما
نماد اعتماد

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

دارای گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن و14 سال سابقه

شماره پروانه ساخت: 104/10174/1314315 فعالیت در ساخت دستگاه های صعنعتی