تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو
فروشگاه ابمیوه گیری فروشگاه ابمیوه گیری
برجسته ترین ها
آبمیوه گیری A20
6,000,000 تومان
آبمیوه گیری  21 B
4,500,000 تومان
آبمیوه گیری B22
5,500,000 تومان
آبمیوه گیری 21 C
6,500,000 تومان
آبمیوه گیری c22
8,000,000 تومان
آبمیوه گیری D22
8,500,000 تومان
آبمیوه گیری c30
12,500,000 تومان
آسیاب قهوه
8,500,000 تومان
آب پرتقال گیری
2,400,000 تومان
مخلوط کن صنعتی 1800w
3,400,000 تومان
مخلوط کن صنعتی p800
2,200,000 تومان
آسیاب صنعتی1100
1,700,000 تومان
آب انار گیری
700,000 تومان
هویج شور
5,500,000 تومان

تولیدکننده آبمیوه گیری صنعتی ایران تکنو